Június hónap műtárgya - Szent László-herma

Június hónap műtárgyaként a Szent László-hermát mutatjuk be Önöknek.

Szent László királyt az általa alapított nagyváradi székesegyházban temették el, majd III. Béla király uralkodása idején, 1192-ben szentté avatták. A kor szokása szerint kiemelték a sírból és ereklyetartóba helyezték a csontokat. A koponya-ereklyét különválasztották, s számára egy fej alakú tartót készítettek, amelyet a sír fölé emelt oltárra helyeztek. 1406-ban, egy tűzvészben az ereklyetartó megrongálódott, s ezután készülhetett a ma is látható mellszobor alakú tartó, a herma.
A 16. század végén Naprághy Demeter püspök Nagyváradról Gyulafehérvárra, majd Prágán keresztül Pozsonyba vitte, onnan Veszprémbe. 1607-ben Naprághyt győri püspökké nevezték ki, ekkor került a herma a városba.
A koponyacsontból Zichy Ferenc püspök egy darabot a nagyváradi székesegyháznak adományozott, amelyet szintén díszes ereklyetartóban helyeztek el. A szent király ereklyéjét Simor János püspök 1861-ben a Héderváry-kápolnában helyezte el, amelyet napjainkban is ott őriznek.
Szent László király győri tisztelete az 1763-as földrengés során bontakozott ki. A veszedelemben a szent király közbenjárását kérve, körmenetben hordozták körül a hermát. A várost súlyosabb kár nem is érte. Zichy Ferenc püspök rendeletére, ettől kezdve minden év június 27-én, Szent László napján körmenetet tartanak az ereklyével.
Megtekinthető a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, a Héderváry-kápolnában.
Fotók: Nagy Károly Zsolt, Sághi Boglárka