Nemzeti emlékhely

A 2020. március 24-én nemzeti emlékhellyé nyilvánított Káptalandomb, a „Collis Sacer” a Győri Egyházmegye központja, Győr város vallási, történelmi, kulturális értékeinek centruma, ahol a szakralitás, a történelem és a kulturális kisugárzás sajátos módon tapintható. Az épületek, a műemlékek, a felbecsülhetetlen értékű szakrális műtárgyak - egymással szerves egységet alkotva - az Egyházmegye ezer éves örökségeként maradtak ránk. Kedvelt úti célként évente sok tízezer turista, sok ezer zarándok keresi fel háromszoros búcsújáró helyként tisztelt történelmi városmagot. E tények alapozták meg az Országgyűlés döntését, miszerint – a nemzet történelmében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként és méltóságának megőrzése érdekében - a győri Káptalandombot a nemzeti emlékhelyek sorába emelte.

Az emlékhelyek megjelölése országos szinten egységesen történik, ún. sztélék, emlékoszlopok felállításával, melyek nem csupán könnyen felismerhetővé teszik az emlékhelyeket, de tömören azok jelentőségéről is tájékoztatják az érdeklődőket.

A győri Káptalandomb és a vár megmaradt részei nemzeti emlékhelyet jelölő sztélé ünnepélyes felavatására 2022 áprilisában kerülhetett sor. A Káptalandomb észak-keleti, Dunakapu tér felőli felhajtója felől érkezők ezt pillantják meg először, aki pedig erre fejezi be a káptalandombi sétáját, ennek látványával búcsúzik a Collis Sacertől.

 

Kiállítások