Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve: Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Székhelye: 9021 Győr, Káptalandomb 13.
E-mail elérhetősége: gyepvtitkarsag@gmail.com
Képviselője: dr. Cseh Sándor Igazgató

A szabályozás célja, hogy a szervezet a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – rögzítse.  A szervezet vállalja, hogy az adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az érintettek jogainak védelme. Kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen. Vállalja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeit az egyházi és világi jogszabályok alapján teljesíti.

A Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő az alábbiak szerint kezeli az általa végzett, kulturális és szakrális értékek bemutatását célzó szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait:

Fényképek, videófelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő: Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Adatkezelő elérhetősége: 9021 Győr, Káptalandomb 13. 
Telefon: +3696/327505
E-mail: gyepvtitkarsag@gmail.com
Felelős vezető neve: dr. Cseh Sándor igazgató                                  

Adatkezelés célja: Rendezvények dokumentálása, a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó események dokumentálása, marketing és PR cél

Érintettek kategóriái: A rendezvényen, eseményen résztvevők, munkavállalók

Személyes adatok kategóriái: képmás

Címzettek kategóriái: nem kerül sor adatközlésre

Törlésre előirányzott határidők: egyedileg meghatározott

Technikai és szervezési intézkedések leírása: lásd „Adatbiztonság” pont alatt

Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő: Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Adatkezelő elérhetősége: 9021 Győr, Káptalandomb 13.
Telefon: +3696/327505
E-mail: gyepvtitkarsag@gmail.com
Felelős vezető neve: dr. Cseh Sándor igazgató                

Adatkezelés célja: a szervezet vagyonkezelésében lévő ingatlanok védelme, jogellenes cselekmények megelőzése és felderítése; a Toronykilátóban és a Triangulum Galériában elhelyezett kamera célja a beléptetőrendszer használatának távfelügyelete, illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása
Érintettek kategóriái: kamerafelvételen szereplő személyek
Személyes adatok kategóriái: képmás
Címzettek kategóriái: nem kerül sor adatközlésre
Törlésre előirányzott határidők: a felvétel rögzítésétől számított 48 óra
Technikai és szervezési intézkedések leírása: lásd „Adatbiztonság” pont alatt

Honlapon szereplő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő: Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Adatkezelő elérhetősége: 9021 Győr, Káptalandomb 13.
Telefon: +3696/327505
E-mail: gyepvtitkarsag@gmail.com
Felelős vezető neve: dr. Cseh Sándor igazgató

Adatkezelés célja: a kaptalandomb.hu honlapon feltüntetett személyek személyes adatainak kezelése
Érintettek kategóriái: honlapon szereplő személyek
Személyes adatok kategóriái: név, cím, telefonszám, arckép
Címzettek kategóriái: nem kerül sor adatközlésre
Törlésre előirányzott határidők: jogviszony megszűnésével egyidejűleg
Technikai és szervezési intézkedések leírása: lásd „Adatbiztonság” pont alatt

Az érintettek jogai:
-          tájékoztatáshoz való jog
-          hozzáféréshez való jog
-          helyesbítéshez való jog
-          törléshez való jog adatkezelés korlátozásához való jog
-          adathordozhatósághoz való jog
-          tiltakozáshoz való jog
-          panasztételhez való jog, valamint
-          az adatkezelővel szemben bírósági jogorvoslathoz való jog.

Adatbiztonság
A szervezet a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében a következő intézkedéseket teszi:
-          A szervezet mind papír alapon, mind elektronikus formában tárol személyes adatokat.
-          A papír alapon tárolt szerződéseket, dokumentumokat székhelyén, zárt irodában őrzi, azokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá.
-          A szervezet tulajdonában álló számítógépeket megfelelő jelszóval, vírusvédő programmal látja el.
-          A szervereket egységenként külön kezeljük, zárható termekben.

Jogsértés kezelése
Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén kapcsolatba léphet a szervezettel a következő e-mail címen: 
gyepvtitkarsag@gmail.com,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefon: + 36 1 391 1400 .

Kiállítások